DATA PUBLIKACJI: 12 MARCA 2021 R.

Zarząd Spółki ARGENTEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Warszawa 00-545, ul. Marszałkowska 58 lok. 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718652, NIP 7010803431, kapitał zakładowy 60.000 zł, działając na podstawie art. 500 § 2 [1] w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 28 lutego 2021 roku Plan Połączenia GPI POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000503428 (Spółka Przejmująca) ze spółką ARGENTEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawi (Spółka Przejmowana).

Plan połączenia w formacie pdf
 • O Nas

 • Kim jesteśmy.

  Grupa GPI, zatrudniająca ponad 3600 pracowników, jest wiodącym partnerem technologicznym na włoskim rynku w zakresie usług zdrowotnych i społecznych. Z siedzibą w Trydencie została założona w 1988 roku i za pośrednictwem wielu oddziałów jest obecna na terenie całych Włoch i za granicą.

 • Jak wprowadzamy innowacje.

  Dzięki najnowocześniejszej technologii w dziedzinie ICT opieki zdrowotnej oraz znacznym inwestycjom w badania i rozwój, GPI jest w stanie zrozumieć potrzeby transformacji i siłę napędową do innowacji u swoich licznych klientów w obrębie organizacji świadczących opiekę zdrowotną.

 • Jak dbamy.

  Oferta produktów i usług Grupy obejmuje specjalistyczną wiedzę z zakresu IT, doradztwo i kompetencje, które umożliwiają prowadzenie działalności w kilku obszarach biznesowych: systemy informacyjne i platforma hi-tech dla służb opieki zdrowotnej, zautomatyzowany system magazynowania dla szpitali i aptek, telemedycyna i wirtualna opieka, usługi DTM i rozwiązania e- płatnicze.

 • Nasza Misja

  Od 1988 roku Grupa GPI aktywnie promuje innowacyjne rozwiązania ICT w zakresie opieki zdrowotnej, które zaspokajają szczególne potrzeby i wymagania sektora prywatnego i publicznego. Grupa GPI wspiera cyfrowe przekształcanie zasadniczych procesów opieki zdrowotnej, dostosowując plan działania do innowacyjnych produktów i usług z priorytetami biznesowymi HDO.

   

  Przejęcia, które miały miejsce w ostatnich latach, powiększyły zasięg terytorialny i ułatwiły proces internacjonalizacji.

   

  Obecnie Grupa GPI działa w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich. Celem na najbliższe lata jest podążanie tą samą ścieżką i dalszy rozwój. Wierzymy, że bliskość ma kluczowe znaczenie, aby lepiej służyć naszym klientom i zrozumieć ich wymagania.

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę korporacyjną

 • Jak się rozwijamy.

  W ciągu ostatnich 4 lat Grupa rozrosła się dzięki przejęciu firm z pokrewnej lub uzupełniającej branży oraz poprzez rozwój działalności we Włoszech i za granicą. Od grudnia 2016 r. firma GPI jest notowana w indeksie AIM Italia.

   

  Grupa GPI zakończyła rok 2016 ze skonsolidowanym przychodem 136,2 mln euro, EBITDA w wysokości 20,1 mln euro (marża EBITDA: 14,8%) i zyskiem netto w wysokości 6,5 mln euro.

   

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą our stronę korporacyjną

icone-international-01.png
AUTOMATED WAREHOUSE SYSTEM & CPOE
icone-international-02.png
HIS
icone-international-04.png
COMMUNICATION & COLLABORATION SYSTEM
icone-international-08.png
BLOOD BANK
icone-international-05.png
FOOD SAFEATY
icone-international-06.png
VIRTUAL CARE
icone-international-03.png
PROFESSIONAL ICT SERVICES
icone-international-07.png
HEALTHCARE SPOC
 • Nasze Produkty

  Oferujemy najbardziej wszechstronne portfolio do obsługi wszystkich typowych działań, które należą do świata opieki zdrowotnej.

 • Platforma Zintegrowanej Opieki

  Innowacyjny zbiór EDM, który wspiera prewencyjne, proaktywne i precyzyjne ścieżki diagnozowania i leczenia, których celem jest sprzyjanie komunikacji i współpracy pomiędzy wszystkimi pracownikami opieki zdrowotnej poprzez podejście zorientowane na problem.

 • Health Meeting

  Health Meeting

  Platforma współpracy klinicznej, która umożliwia lekarzom dzielenie się informacjami o pacjencie: raportami, obrazami i strukturalnymi danymi pochodzącymi zarówno z systemów diagnostycznych, jak i magazynów.

   

  Broszura w PDF

 • Neocare

  Neocare

  Praktyczne rozwiązanie informatyczne ułatwiające zarządzanie wszystkimi procesami oddziału intensywnej terapii noworodka (NICU): leczenie, pomoc i wymiana informacji pomiędzy personelem medycznym a rodzicami.

   

  Broszura w PDF

 • NGH - Next Generation HIS

  NGH - Next Generation HIS

  Kompleksowy modułowy szpitalny system informacyjny umożliwiający zarządzanie wszystkimi działaniami klinicznymi w szpitalach prywatnych i publicznych. HTML5 dostępny na platformie Cloud jest kompatybilny ze wszystkimi obecnymi przeglądarkami.

   

  Broszura w PDF

 • Automatyczny System Magazynowania & CPOE

  Wyrafinowane rozwiązanie do zautomatyzowanego magazynowania leków i systemu pobierającego.

 • Hospital Pharmacy System

  Hospital Pharmacy System

  Szybki, niezawodny i wszechstronny system, który ogranicza straty i unowocześnia pracę farmaceutów.

   

  Broszura w PDF

 • Riedl Phasys

  Riedl Phasys

  Najszybszy zautomatyzowany magazyn typu „multipicking”, zaprojektowany i dostosowany do specyficznych potrzeb aptek i branży detalicznej.

   

  Broszura w PDF

 • Technologia Bezpieczeństwa Żywności

  Rozwiązanie „Zarządzanie kontrolą bezpieczeństwa" umożliwia kompleksowe śledzenie i identyfikację każdej fazy łańcuchów kontroli bezpieczeństwa żywności.

 • Safeaty

  Safeaty

  Zintegrowane usługi i narzędzia informatyczne, które synergicznie łączą różne etapy łańcuchów kontroli bezpieczeństwa żywności.

   

  Broszura w PDF

 • Phebo

  Phebo

  Platforma zaawansowana technologicznie do Oceny H2T Obserwacji Biometryki specjalnie przygotowana do monitorowania zdalnego, wirtualnej opieki i działań związanych z telemedycyną.

   

  Broszura w PDF

 • Informacje o firmie

GPI Polska Sp. z o.o.
 
ul. Marszałkowską 58/16A
00-545 Warszawa
NIP 7123286374

 • Skontaktuj się z nami

This website and third party tools uses some cookies necessary to make some functions available.
Closing this banner or proceeding in the navigation of the website you agree to use our cookies.